Samodzielny Zakład Fitopatologii

Pracownicy Zakładu Fitopatologii beneficjentami programu MINIATURA 3

 

 

Dr inż. Jacek Olchowik i dr inż. Emilia Jabłońska zostali laureatami w trzeciej edycji konkursu MINIATURA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Otrzymane finansowanie posłużą realizacji projektów badawczych.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i które nie były dotąd beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.