Samodzielny Zakład Fitopatologii

100 lat Fitopatologii w SGGW w Warszawie

 

Zakład Fitopatologii SGGW w Warszawie

serdecznie zaprasza na Jubileuszową Sesję naukową

„100 lat Fitopatologii w SGGW w Warszawie” 

która obędzie się dnia 28 września 2021 r.

on-line na platformie MS-Teams

 

Przewidywany program

 1. Referat Gościa
 2. Moduł I – historia (100 lat Zakładu Fitopatologii SGGW w Warszawie)
 3. Moduł II – współczesność (Kierunki badań infekcyjnych chorób roślin)
 4. Moduł III – przyszłość (Wyzwania i kierunki rozwoju fitopatologii)

 Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka – Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Oddział Warszawski - Przewidniczący

Prof. Selim Kryczyński – emerytowany Kierownik Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie

Prof. Tomasz Majewski – emerytowany pracownik Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. Czesław Zamorski - emerytowany pracownik Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie

Dr hab. Joanna Marcinkowska - emerytowany pracownik Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie

Dr hab. Bogdan Nowicki - emerytowany pracownik Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie

Dr hab. Marzena Wińska Krysiak – Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii

Dr hab. Dariusz Wrona prof. SGGW– Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych

     

Komitet Organizacyjny:

Prof.dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal – Kierownik Katedry Ochrony Roślin SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. Marek S. Szyndel

Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński

Dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz

Dr Marcin Wit

Dr Emilia Jabłońska

Dr Jacek Olchowik

Mgr Dorota Bylicka

W trakcie spotkania przewiduje się prezentację okolicznościowych referatów naukowych zaproszonych prelegentów jak również prezentację wyników prowadzonych przez Państwa badań w postaci posterów, które zostaną zaprezentowane na stronie WWW.

Referaty i streszczenia doniesień zostaną zamieszczone w książce abstraktów.

Wszystkich Fitopatologów oraz sympatyków fitopatologii, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Sesji oraz zaprezentowania wyników swoich badań.

Streszczenie: Format, objętość tekstu i czcionka:

 • format – jedna strona formatu A4 (210 x 297 mm),
 • liczba znaków – około 1800,
 • marginesy – po 2,5 cm ze wszystkich stron (góra, dół, prawo, lewo),
 • odstęp między wierszami tekstu – 1,5 wiersza,
 • tekst – wyjustowany,
 • wcięcie akapitowe – 0,5 cm,
 • krój czcionki – Times New Roman,
 • rozmiar czcionki – 12 punktów (tytuł 14 punktów),
 • nazwy łacińskie gatunkowe i rodzajowe – pisane kursywą.

Niezbędne dane/informacje: 

 • tytuł w języku polskim i angielskim napisany pogrubionymi literamiw rozmiarze​ 14 punktów,
 • nazwiska autorów wraz z tytułami naukowymi napisane pogrubioną czcionką,
 • nazwa instytucji wraz z adresem ograniczonym do nazwy miasta dla wszystkich autorów,
 • adres e-mail pierwszego autora.

 Poster:

 • Postery należy przygotować w wersji elektronicznej, zapisanej w formacie pdf

Wymiary:

Format B1: 70 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość) - orientacja pionowa

Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Udział w sesji jest bezpłatny

Wszystkich Fitopatologów oraz sympatyków fitopatologii, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Sesji oraz zaprezentowania wyników swoich badań.

Dalsze informacje i szczegółowy program prześlemy w terminie późniejszym

 

Pracownicy Zakładu Fitopatologii beneficjentami programu MINIATURA 3

 

 

Dr inż. Jacek Olchowik i dr inż. Emilia Jabłońska zostali laureatami w trzeciej edycji konkursu MINIATURA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Otrzymane finansowanie posłużą realizacji projektów badawczych.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i które nie były dotąd beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.